Vsevjednom.cz

! DOPRAVA za 0,- kč do výdejních míst PPL při nákupu nad 950kč ! 

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky


Základní ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 

1. Prodejcem na www.podpalovac.eu je:

Michal Andrle
Březovice 35
Hořice / 508 01 

Česká Republika 

IČ: 86696491 / DIČ: CZ811002374
Jsme  plátci DPH
e-mail: andrmich@seznam.cz
telefonní číslo +420 605 859 484
Živnostenský list vydán pod Č.j.: ŽU/2-284/04-02/4056 v Hořicích 

(dále jen „prodávající“)

Znění podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti nás a Vás. Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí e-hopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky www.podpalovac.eu.

 

2. Obecná ustanovení a poučení


Předmětem prodeje je převážně podpalovač z dřevité vlny a parafínu, který slouží k snadnějšímu podpálení dřeva, briket v krbu, kamnech, kotli atp.

Nakupujete cca 5,5 - 6cm dlouhý EKOLOGICKÝ PODPALOVAČ z dřevité vlny a parafínu.

Každý podpalovač je z důvodu ručního smotávání "lana" do provazců z kterého se krátí podpalovač na požadovanou délku originální svou délkou (cca 5,5 - 6 cm ), průměrem (cca 1,5 - 2,5 cm ) a dobou hoření (cca 7 - 10minut ).

  

V každém balení můžete nalést "úlomky - drť" z podpalovače, nebo parafínu.

Tyto úlomky nejsou vadou výrobku a můžete je použít k dalšímu podpálení.

Můžete nakoupit doplňky ke krbům a kamnům dle nabídky (krbové zápalky, koš na dřevo, svíčky, čistič skel,...).

Při nákupu zboží je Vaše povinnost poskytnout nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste nám poskytli v objednávce budeme tedy považovat za správné a pravdivé.

Na našem e-hopu také poskytujeme přístup k hodnocení zboží provedenému jinými spotřebiteli. Autenticitu takových recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím, že propojujeme hodnocení s konkrétními objednávkami, tudíž v interním systému u každého hodnocení vidíme i propojené ID objednávky, a tak jsme schopni ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného spotřebitele.

 

3. Uzavření kupní smlouvy

Smlouvu s námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím e-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované námi tedy nad rámec celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.

K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na e-shopu vytvořili objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

- Informace o nakupovaném zboží (na e-shopu označujete zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Do košíku“).

- Informace o ceně, ceně za dopravu, způsobu platby celkové ceny a požadovaném způsobu doručení zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby objednávky v rámci uživatelského prostředí e-shopu, přičemž informace o ceně, ceně za dopravu a celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného zboží, způsobu jeho doručení a platby.

- Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

V průběhu tvorby objednávky může až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „objednat s povinností platby“ objednávku dokončíte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito podmínkami, v opačném případě nebude možné objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo nám.

Vaši objednávku Vám v co nejkratší době potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí objednávky a tyto podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást smlouvy. Potvrzením objednávky dochází k uzavření smlouvy mezi námi a Vámi.

Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů zboží, než kolik je z naší strany umožněno. Informaci o maximálním počtu zboží Vám však vždy v rámci e-shopu předem poskytneme a neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření smlouvy v pozměněné podobě oproti objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy naši nabídku potvrdíte.

V případě, kdy dojde k uzavření smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení celkové ceny.

V případě, že máte zřízen uživatelský účet, můžete učinit objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.

V některých případech umožňujeme na nákup zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste v rámci návrhu objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte, bude Vám zboží poskytnuto se slevou.

 

4. Cenové a platební podmínky, výhrada vlastnického práva.


Cena uvedená u zboží je cena včetně 21% DPH, bez poplatků za dopravné. 

Cena za dopravu se odvíjí dle vybraného dopravce ( viz. bod.6 níže) a je to finanční částka, kterou budete hradit za doručení zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení.

Platbu celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření smlouvy a před předáním zboží.

Úhradu celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:

  1. a) Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení objednávky.

    V případě platby bankovním převodem je celková cena splatná do 3 dnů.

  1. b) Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu GOPAY, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: https://www.gopay.com/cs/.
  2. c) Dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení zboží oproti předání zboží.

V případě platby dobírkou je celková cena splatná při převzetí zboží.

Faktura bude přiložena ke zboží.

Vlastnické právo ke zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte celkovou cenu a zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby. 

 

5. Uživatelský účet

Na základě Vaší registrace v rámci e-shopu můžete přistupovat do svého uživatelského účtu (není podmínkou). Při registraci uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost. uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám. Váš uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, že jej nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle smlouvy. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

 

Po nákupu zboží vyplňte správně formulář. Pokud je fakturační adresa jiná "zaškrtněte" políčko doručit na jinou adresu. Jestliže byla správně provedena objednávka přijde Vám automaticky email s rekapitulací a číslem Vaší objednávky. Pokud Vám email nedorazí, tak proveďte objednávku ještě jednou, nebo nás kontaktujte.

 

správně vyplněný formulář

formulář

 

6. Náklady na dodání + termín odeslání

Akruální informace naleznete na: www.podpalovac.eu/doprava-a-platba/

 

7. Odstoupení od smlouvy

K odstoupení od smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě, že jsme uzavřeli smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě, že jsme uzavřeli smlouvu, na základě které Vám budeme zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky.

Od smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na naše adresy uvedené u našich identifikačních údajů bod.1 ).

- Ani jako spotřebitel však nemůžete od smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.

- Lhůta k odstoupení dle čl. 2 podmínek se považuje za zachovanou, pokud nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od smlouvy odstupujete.

- V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 2 podmínek jste povinní nám zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, který jsme pro dodání zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že my porušíme uzavřenou smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k nám, ovšem opět pouze do výše ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, který jsme při dodání zboží nabízeli.

- V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 2 podmínek jste povinní nám zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, který jsme pro dodání zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že my porušíme uzavřenou smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k nám, ovšem opět pouze do výše ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, který jsme při dodání zboží nabízeli.

- V případě odstoupení od smlouvy Vám bude cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než zboží obdržíme, nebo nám prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět nám. zboží nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.

- V případě odstoupení od smlouvy dle odst.2 podmínek nám však odpovídáte za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, tj. způsobem, jakým byste se se zbožím seznamovali v kamenné prodejně. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení ceny.

- My jsme oprávněni odstoupit od smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze zboží). Můžeme také od smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

 

Jelikož si Vás, jako zákazníků Vážíme a nabízenému produktu věříme, dáváme Vám 

! 100% Garanci spokojenosti = možnost vyzkoušení výrobku !

Dáváme Vám možnost vyzkoušet podpalovače v max. objemu 2% ze zakoupeného zboží.

Podpalovače po vyzkoušení nesplnily Vaše očekávání, nebo jste se z nějakého důvodu rozhodli zakoupené podpalovače přes náš e-shop, nebo u našeho prodejce vrátit? 

Můžete nám podpalovače bez udání důvodu do 30 dnů od převzetí, nebo zakoupení u našeho prodejce vrátit a my Vám vrátíme celou částku (podpalovače + poštovné).

PŘ: Nakoupíte 500ks podpalovačů za 990,- kč + dobírka za 40,- kč. Celkem nám zaplatíte 1030,- kč

Výrobek nevyhovuje Vašim požadavkům po vyzkoušení 2% podpalovačů tj. - 10ks podpalovačů na vyzkoušení, nebo jste se rozhodli z nějakého důvodu nám podpalovače vrátit. 

Vrátíme Vám celou částku 1030,- kč

Podmínky:

1) Použití max. 2% podpalovačů z celkového objemu a platný doklad o nákupu u nás, nebo našeho prodejce. Mapa prodejců na stránkách www.podpalovac.eu.

2) Doručení podpalovačů na naši adresu Českou poštou, nebo ZS PPL, nebo doručení prodejci u kterého jste podpalovače nakoupili.

! DOPOSUD  SE  NÁM  NEVRÁTIL  JEDINÝ  PODPALOVAČ !

 

8. Zásady práce s Vašimi údaji

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje.
My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

S Vašimi osobními údaji vždy zacházíme s respektem a péčí.

I.

Základní ustanoveni

Pro poskytování našich služeb, prodej zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

 Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

1)

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Michal Andrle. IČ 86696491, DIČ: 8110023174 se sídlem V Březovicích 35 (dále jen: „správce“).

Prodávající je u Úřadu pro ochranu osobních údajů registrován pod číslem č. 00051020 / 001 (11.2.2014).

2)

Kontaktní údaje správce jsou

Michal Andrle, Březovice 35, Hořice, 508 01. Tel.: 605859484, email: andrmich@seznam.cz 

3) Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami. 

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží nebo služby. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů. 

A to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb a plnění smlouvy
Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, e-mail, telefon, adresa (v případě firmy IČ, DIČ) a další nezbytně nutné, které potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání dodání zboží). V případě registrace můžou dále sloužit k usnadnění případných dalších nákupů (věrnostní slevy), zasílání soutěží a akci. Max. 4x do roka Vám můžeme zaslat tématický info-email. Zároveň máte kdykoliv možnost zažádat o úplné vymazání Vašich osobních údajů. Nejčastěji jsou osobní údaje zpracovávány na dobu 3let, nebo do odvolání Vašeho souhlasu. Pokud si již nebudete přát, abychom využívali Vaše údaje, samozřejmě neprodleně a bezplatně veškeré Vaše osobní údaje z databáze odstraníme.

Vedení účetnictví
Jste-li zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Marketing 
Zasílání newsletterů Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 3 let od poslední objednávky. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, který jste nám potvrdili při objednávce po dobu 3 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.  

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je:

Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem.

Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

 

 IV.

Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

Smluvní dopravci, kterými jsou PPL CZ s.r.o., Zásilkovna,  Česká pošta.

Platební brána GOPAY s.r.o. pro online platby.

Provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)

Heureka program „ověřeno zákazníky“ spočívající v získávání a zpracování reakcí od zákazníků prostřednictvím automatizované elektronické komunikace, formou dotazníků zasílaných zákazníkům a těmito zákazníky vyplněných (dále je „dotazník“).

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

Pokud nechcete dostat dotazník „ověřeno zákazníky“, tak v poslední kroku objednávky zaškrtněte nezasílat dotazník spokojenosti v rámci programu ověřeno zákazníky. 

 V.

Používání souborů cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Soubory cookie lze dělit dle platnosti na:

dočasné cookies (tzv. session cookies), které zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do doby, než zavřete Váš prohlížeč,
trvalé cookies (tzv. persistent cookies), které zůstávají dlouhodobě uloženy ve Vašem prohlížeči, dokud neuplyne jejich životnost nebo dokud je manuálně neodstraníte (doba uložení souborů cookie ve Vašem prohlížeči závisí na nastavení samotné cookie a nastavení Vašeho prohlížeče).

A podle funkcí na:

- esenciální, které jsou nezbytné pro funkčnost našich webových stránek,
- preferenční, které umožňují, aby si naše webové stránky zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá, tyto cookies nejsou nezbytně nutné pro fungování našich webových stránek, ale zvyšují funkčnost a praktičnost jejich užívání,
- analytické, které nám pomáhají s analýzou Vašeho zážitku na našich webových stránkách (tzv. User Experience) a díky nimž rozumíme, jak používáte naše webové stránky,
- remarketingové, které používáme ke správnému zacílení a pro personalizaci obsahu a reklamy,
- konverzní, pro analýzu výkonu jednotlivých prodejních kanálů, sledovací, které nám v kombinaci s konverzními pomáhají měřit výkon prodejních kanálů.

Používáme také cookies třetích stran, na základě nichž probíhá sledování více internetových stránek, abychom vám mohli poskytovat personalizovaný obsah a reklamu na webových stránkách třetích stran a jiných prodejních kanálech. 

Tato stránka používá službu Toplist s.r.o, která používá Cookies pouze k technickému rozlišení návštěvy od zhlédnutí . Na straně uživatele se ukládají do prohlížeče s platností 30 dní. Na straně serveru se ukládají s platností 30 minut od posledního požadavku. 

A Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. Služba Google Analytics používá souborů cookies. Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. 

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Toplist s.r.o a Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným. 

 

9. Řešení sporů se spotřebiteli

Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 44
110 00 Praha 1

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

 

10. Závěrečná ustanovení

Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.

Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2023 a ruší předchozí znění VOP.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

Zpět do obchodu